Udens weekblad website

UdenOntzorgt

Waarom dit project?

Zorg verschuift steeds meer van zorginstellingen naar een thuis- situatie, van intra- naar extramuraal. Daarnaast ondervinden (thuis) zorg organisaties een druk naar efficiëntie en kostenbesparing, waardoor minder zorg geleverd kan worden. Gecombineerd met een toenemende vergrijzing is de verwachting dat een groep ouderen en/of hulpbehoevende behoefte heeft in de thuissituatie beter gefaciliteerd te worden. Het sec aanleveren van maaltijden aan huis blijkt voor veel maaltijdleveranciers een te grote uitdaging, gezien de hoge logistieke kosten die gepaard gaan met het aan huis leveren. Veel ouderen en/of hulpbehoevenden die gebruik maken van aan huis geleverde maaltijden klagen daarom over de prijs-kwaliteit verhouding.

Het project

UdenOntzorgt werkt via een zogenaamde ‘Compaan’: een tablet die speciaal is ontwikkeld voor ouderen. De bediening is erg eenvoudig door de grote knoppen op het scherm. Bij aanvang legt een trainer uit wat er allemaal mogelijk is: o.a. bestellen van maaltijden, boodschappen en wasgoed, beeldbellen, foto’s delen, berichten sturen, spelletjes spelen, internetten, kerkdiensten en het nieuws bijhouden.

Bij UdenOntzorgt draait het in de eerste plaats om de ouderen. Maar UdenOntzorgt speelt ook een belangrijke rol voor de mantelzorger. Met UdenOntzorgt proberen we deze zorg te vereenvoudigen en beter op de professionele zorg aan te laten sluiten. Door onder andere de medicijnen-reminder, de gedeelde agenda en de ‘goede morgen check-in’ weet de mantelzorger dat zijn/haar dierbare goed is opgestaan. Via de online-familieomgeving staan zij in contact met elkaar.

Wat hebben we bereikt?

Een succesvolle testperiode met mooie resultaten is achter de rug. We werken nu aan de volgende fase, opschaling.