Rondeel Ei Wintelre 72

True cost accounting in de praktijk

Waarom dit project?

In het huidige voedselsysteem domineert de economische waarde van eten. Bij de productie en consumptie van voedsel is kostenefficiëntie leidend. We moeten een transitie doormaken naar een voedselsysteem waarin andere waardes van eten ook tot hun recht komen. Zo ontstaat een systeem waarin gezond en duurzaam eten aantrekkelijker wordt en ongezond en niet duurzaam eten minder aantrekkelijk. De systematiek die we hiervoor nodig hebben is True Cost Accounting. De theorie hierachter wordt nu uitgewerkt in de Publiek-Private Samenwerking 'De echte en eerlijke prijs van duurzaam eten' aan de Wageningen Universiteit. Wij gaan ons richten op de implementatie van deze theorie in de praktijk.

Het project

In dit project gaan we ieder jaar een praktijkcase uitwerken waarbij we de theorie van True Cost Accounting in de praktijk brengen. Waar lopen we dan tegenaan, hoe communiceren we hierover naar klanten. Voorbeelden van cases kunnen zijn: hoe ontwikkelen we een cateringcontract op basis van echte prijzen of hoe berekenen we de positieve gezondheidseffecten van groenten door in de prijs.