Joosten Penen 17

Circulair Voedselsysteem

Met ons huidige voedselsysteem, gebaseerd op zoveel mogelijk produceren voor een zo laag mogelijke prijs, zijn we over de grenzen van wat houdbaar is heen gegaan. We halen meer uit de aarde dan we teruggeven, met ontbossing, bodemerosie en het verlies van biodiversiteit tot gevolg. Als we de aarde netjes willen doorgeven aan toekomstige generaties en in 2050 naar verwachting 10 miljard mensen willen laten eten is het noodzakelijk snel te veranderen. Daarom werken we samen met onze partners aan projecten die de overgang naar een duurzaam, circulair voedselsysteem versnellen. Een systeem waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden gebruikt en afval niet bestaat.

Lopende projecten

Afgeronde projecten