Komkommer Boekel 41

Een nieuw voedselsysteem

Een voedselsysteem in balans, met voldoende gezond eten voor iedereen op een gezonde planeet. Daar zet Foodsquad zich voor in. Daarvoor zijn systeemveranderingen nodig en is samenwerking cruciaal. Foodsquad brengt daarom bedrijven en instellingen en hun kennis en kunde bij elkaar. Samen met deze partners werkt Foodsquad aan innovaties voor een circulair voedselsysteem en op het gebied van voeding en gezondheid. We zijn geïnspireerd door het EAT Lancet rapport (maart 2019) waarin een wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven van een voedselsysteem dat binnen de grenzen van de aarde gezond eten biedt aan 10 miljard mensen.

eat_lancet.jpg?hash=fbcd94bec5fb4107

IMG 7408

Visie & missie

Het beste menu voor onze aarde is ook het meest gezonde menu. Daar zijn we van overtuigd. Er is inmiddels veel wetenschappelijke onderbouwing welke veranderingen in ons voedselsysteem nodig zijn om tot een gezond en duurzaam dieet voor iedereen te komen. Ook weten we dat we tempo moeten maken. Kleine stapjes zijn niet meer genoeg, er zijn systeemveranderingen nodig.

We weten dus wat we moeten doen. Samen met onze partners werken wij aan innovaties hoe we dat kunnen doen. We vertalen de nieuwste wetenschappelijke inzichten in concrete toepassingen voor bedrijven en zorg. Denk aan nieuwe producten en andere voedinggerelateerde diensten. Daarbij richten we ons op twee thema’s: Circulair Voedselsysteem en Voeding & Gezondheid. Met onze partners bepalen we de innovatieagenda met projecten en we trekken vervolgens samen op bij het ontwikkelen en testen. Ons doel is dat deze innovaties uiteindelijk geïmplementeerd worden bij onze partners. 

Wil je meedoen en voorop lopen bij het ontwikkelen van innovaties die echt het verschil gaan maken? Neem dan contact met ons op!

Powering Food Improvement

Powering Food Improvement is het uitgangspunt van Foodsquad. We willen dat voeding bijdraagt aan een beter leven. Maar hoe doen we dat dan? We leggen het graag uit in het filmpje.