nudge

Nudging

Waarom dit project?

Het doel van het inzetten van Nudges is direct het stimuleren van gezonde keuzes en indirect daarmee het verhogen van vitaliteit van medewerkers, iets wat bij Hutten hoog in het vaandel staat.

Het project

De term Nudge, een Engels woord voor zetje of duwtje, klinkt steeds vaker. Bedrijven, overheden, keurmerkorganisaties en maatschappelijke organisaties proberen op allerlei manieren duurzaamheid en gezondheid te stimuleren: via voorlichting, economische prikkels of regelgeving.

Een onderzoeksconsortium onder leiding van Leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen University en adviesbureau Schuttelaar & Partners is hier in 2011-2012 actief mee aan de slag geweest. Beide partijen hebben zowel een wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Dat levert een gedegen wetenschappelijke onderbouwing op én tegelijkertijd een praktische toepassing van nudges voor in de winkel, het restaurant of de bedrijfskantine. De bevindingen van dit onderzoek zijn beschreven in de brochure ‘Helpt Nudgen bij een gezonde en duurzame keuze?’

Hutten probeert de bezoekers van het bedrijfsrestaurant gezondere keuzes te laten maken, zonder te betuttelen. Daarom wordt gezocht naar andere maatregelen dan het aanpassen van het assortiment. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanpassen van grootte van presentatiematerialen
  • Aanpassen van geur of belichting
  • Aanpassen van hoogte van presentatie

Om deze maatregelen door te voeren is specialistische kennis nodig over psychologische keuzepatronen van consumenten. Om deze reden werkt Hutten ook samen met Wageningen University and Research Centre (WUR). Daarnaast is ieder restaurant uniek en zijn mogelijkheden voor nudges in het ene restaurant niet altijd geldig voor het andere.

Wat hebben we bereikt?

De bezoekers van het bedrijfsrestaurant consumeerden:

  • 30% meer water
  • 10% minder frisdrank
  • 16% meer juices
  • 18% meer verse broodjes
  • 7% meer salades
  • 8,5% minder friet