obesitas

Jongeren met overgewicht 

Waarom dit project?

De huidige in Nederland toegepaste behandeling voor kinderen met obesitas is te weinig effectief. Zowel in de eerste als in de tweede lijn worden kinderen, veelal in groepen, bij elkaar gebracht om te gaan sporten en te leren over gezonde voeding. Meestal worden ouders ook in de behandeling betrokken, maar desondanks zijn de lange termijn effecten onvoldoende. Ouders en kinderen ervaren een dergelijke behandeling als een cursus waarvan ze wat moeten leren. Een gedragsverandering kan echter zelden worden aangeleerd, deze moet worden verlangd door het kind zelf.

Het project

Het ontwikkelen van een laagdrempelig, interactief en online platform voor en door jongeren met (een kans op) overgewicht of obesitas. Door middel van dit platform worden jongeren tussen de 12 en 18 intrinsiek gemotiveerd om de juiste keuzes te maken op het gebied van voeding en lifestyle. De content zal zo verpakt zijn dat de boodschap niet de nadruk legt op wat er allemaal niet meer mag, maar juist het veranderen van een lifestyle. 

Wat hebben we bereikt?

Momenteel zijn we druk met de ontwikkeling van het online platform.

Foto: Foto ANP / Roos Koole