Ondervoeding

Invloed voeding op revalidatie ouderen.

Onderzoek onder elf revalidatiecentra in Nederland laat zien dat 28% van de patiënten ernstig ondervoed zijn, 10% is matig ondervoed (Hertroijs, 2012). 47% van de ondervoede patiënten heeft overgewicht of obesitas. De vraag die hier aan ten grondslag ligt is om het bewijs te vinden dat gezonde voeding (d.w.z. door Hutten aangeboden) een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van de patiënten in de Sint Jacob Kliniek en zo een sneller herstel in de hand werkt.

Het literatuuronderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van ondervoeding bij de revalidatie van ouderen en de invloed van voeding bij revalidatie van ouderen. Welke vormen van revalidatie komen voor en welke rol speelt ondervoeding hierbij. Daarnaast wordt literatuur verzameld over factoren die de voedselinname bevorderen of tegengaan. De beleving, voedingstoestand en omgevingsfactoren kunnen worden gemeten door gesprekken te voeren met de patiënten (kwalitatief) en door het laten afnemen van vragenlijsten. Daarnaast kan de voedselinname worden gemeten d.m.v. intakelijsten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: