Boosters website

Het slimste schoolrestaurant

Waarom dit project?

Ondanks vele initiatieven zijn nog altijd niet alle schoolkantines helemaal gezond. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar het aanbod van gezonde producten en niet zozeer naar de afname ervan. Daarom is dit project gericht op het ontwikkelen van een voorbeeldmodel voor een gezonder en slimmer schoolrestaurant, juist door te kijken hoe we de vraag van de studenten kunnen beïnvloeden.

Het project

Door de co-creatie met studenten, het gebruik van nieuwe technologieën zoals een applicatie en 3D bril en het aanpassen van de restaurantomgeving worden de studenten getriggerd om gezondere keuzes te maken. Een schoolrestaurant voor en door studenten.

Wat hebben we bereikt?

Klik hier voor de resultaten