projecten foods 003

FooDS

Waarom dit project?

De groep zelfstandig wonende ouderen (65+) in Nederland groeit de komende jaren drastisch. Veel ouderen krijgen vaak niet de juiste voeding. Dit komt omdat ze minder mobiel zijn of omdat de voorzieningen in de dorpskernen verdwijnen. Veel ouderen zijn aangewezen op mantelzorg, echter hebben de mantelzorgers niet altijd voldoende tijd om de juiste zorg te kunnen bieden. De ouderen en de mantelzorgers moeten worden gefaciliteerd en ontlast.

Het project

FooDS is begin 2014 gestart met een pilot van drie maanden. FooDS staat voor het bundelen van diverse diensten met als doel de logistieke kosten te drukken. In de pilot is begonnen met het leveren van maaltijden. Recepturen zijn speciaal ontwikkeld op basis van de behoeften en klachten van de ouderen in samenwerking met Universiteit Maastricht. Denk bijvoorbeeld aan Sarcopeni. Daarnaast is er gefocust op de beleving van de ouderen; aandacht voor materialen, opmaak van de borden en gebruiksgemak.

Wat hebben we bereikt?

De eerste zichtbare resultaten waren gewichtstoename en dat men zich vitaler voelde dan voorheen. Aan het einde van het jaar komt Universiteit Maastricht met de officiële resultaten verwerkt in het wetenschappelijk artikel.