HBC CO2 Vloermat DEF Drukklaar website

Food CO2 neutraal restaurant 

Waarom dit project?

De wereldwijde voedselindustrie is verantwoordelijk voor meer dan 1/3 van de broeikasgassen die worden uitgestoten. Door de groeiende wereldbevolking zal de voedselindustrie toenemen en een nog grotere rol gaan spelen bij klimaatverandering. Koppert Cress en Hutten zetten de eerste stap in de goede richting door bij samenwerkingsconcept Rob & Bob een assortiment te kiezen met een lage CO2 uitstoot en de overgebleven uitstoot te compenseren.

Het project

Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de nadruk op plantaardige producten, de dierlijke producten gezamenlijk meer dan de helft van de klimaatimpact (56,7 procent) bij Koppert Cress veroorzaken. Daar valt dus nog winst te behalen, bijvoorbeeld door te letten op welk soort vlees er wordt ingekocht (rund heeft een grotere klimaatimpact dan gevogelte). Omdat helemaal klimaatneutraal inkopen niet mogelijk is, zal Koppert Cress haar volledige uitstoot compenseren. Dit gaan ze doen door ongeveer 135 bomen aan te planten.

Wat hebben we bereikt?

Samenwerkingsconcept Rob & Bob is het eerste Food Co2 neutrale restaurant van Nederland!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: