pillen dokter klein

Eet je vitaal

Waarom dit project?

Nederlanders worden steeds dikker, één op de acht heeft ernstig overgewicht. Met een BMI van boven de 25 heb je overgewicht. Dat betekent dat 43,8% van alle Nederlanders in 2014 te zwaar was, in 2013 was dat nog 41,6%. Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van type 2 diabetes zijn ernstig overgewicht, een abdominale vetverdeling, gebrek aan lichamelijke activiteit en voedingsfactoren. Ook genetische aanleg speelt een rol. Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland die voor veel andere problemen zorgt: diabetes heeft een domino-effect. Veel mensen met diabetes krijgen ook te maken met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid. Het aantal patiënten met diabetes is sinds de tweede helft van de jaren negentig sterk gestegen.

Het project

Het Eet je Vitaal Groepsprogramma is een initiatief van Agrifood Capital, Voeding Leeft, Blauwrijk, Rabobank Uden Veghel, Brabant Zorg en Hutten. Een groep werknemers van de drie laatst genoemde partijen is gedurende vijf maanden aan de slag gegaan met hun vitaliteit. De werknemers hebben zich vrijwillig aangemeld om uiteenlopende redenen:

  • Gewichtsbeheersing (81%)
  • Meer energie hebben/fitter voelen (63%)
  • Gezonder eten (19%)

Alle deelnemers hebben al eerder geprobeerd af te vallen door middel van een dieet (68,8%) en/of beweging (56,3%). Het gemiddeld gewicht voor aanvang van het Eet je vitaal Programma bedroeg 98 kilogram en een BMI (Body Mass Index) van gemiddeld 32. Voor deelname aan Eet je Vitaal had 81% van de deelnemers regelmatig last van energiedips op verschillende momenten per dag.  

Wat hebben we bereikt?

Je vitaal voelen begint in dit programma bij anders eten. Vitaliteit is echter meer dan voeding, ook de vele andere aspecten van vitaliteit, zoals leefstijl en zingeving, worden meegenomen in dit integrale programma. Een enthousiast team van deskundigen heeft de deelnemers begeleid. De voorlopige resultaten van dit programma laten zien dat de groep significant in gewicht (gemiddeld - 4 kg), taille (gem. - 7 cm) en BMI (-1,2) is gedaald. Daarmee maakt de groep een stap van obees naar bijna overgewicht. Na Eet je Vitaal had nog 46% van de deelnemers last van energiedips, t.o.v. 81% bij aanvang.  De totale cis‐score was bij aanvang 72. In 2000 werd er door Bültmann et al bepaald dat werknemers met een totale cis- score van boven de 76 het risico lopen door ziekte (langdurig) uit te vallen (U. Bültmann, 2000). De totale cis-score laat een afname van 17 punten zien. De groep maakt hiermee een goede stap in de richting van een lager risicoprofiel op langdurig verzuim. De deelnemers zijn erg enthousiast, met name ook over de verandering in mindset en de manier waarop ze nu voeding en leefstijl beleven.