Vegan burger

CO2 Foodprint

Waarom dit project?

We willen meer inzicht hebben in de carbon footprint van ons eten. Er is ook steeds meer data bekend. Veelal zijn dit data uit generieke databases, die een gemiddelde voor een bepaald product geven. Dat is een goede eerste stap, maar om te verduurzamen in je eigen keten of productieproces is het belangrijk goed inzicht te hebben in de daadwerkelijke uitstoot in je eigen keten of proces.

Het project

In dit project willen we een framework ontwikkelen waarmee CO²-impactberekeningen van eigen ketens en productieprocessen kunnen worden opgezet. Dit stimuleert het verduurzamen van eigen ketens en geeft op feiten gebaseerd bewijs over duurzame producenten.